San Jose Gurdwara

|||::
3636 Gurdwara Ave, San Jose, CA 95148

Sikh Gurdwara Sahib