San Jose Gurdwara

|||::
3636 Gurdwara Ave, San Jose, CA 95148

Sikh Gurdwara Sahib

 

%d bloggers like this: